Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Tin tức » Tin giáo dục & đào tạo

Tin giáo dục & đào tạo

Đôn đốc
Phòng đã có Công văn số 329/PGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống .. Đến nay chỉ có Trường TH&THCS Hương Nguyên báo cáo. Đề nghị các trường TH; THCS gửi BC trong tuần này để Phòng tổng hợp bc UBND huyện. Cám ơn

Trang 1/3