Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

 » Tin tức » Tin giáo dục & đào tạo

Tin giáo dục & đào tạo

Đôn đốc
Phòng đã có Công văn số 329/PGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2019 về thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống .. Đến nay chỉ có Trường TH&THCS Hương Nguyên báo cáo. Đề nghị các trường TH; THCS gửi BC trong tuần này để Phòng tổng hợp bc UBND huyện. Cám ơn

Trang 1/3