Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 16:45 20/12/2019  

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non.

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg, ngày 02/6/2016 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng năm 2025”. Phòng Giáo dục  và Đào tạo A Lưới phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Ngày hội hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non ở gia đình tại Trường MN A Ngo.

Đến dự với ngày Hội có Lãnh đạo sở GD&ĐT, Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các ban ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh xã A Ngo; CBQL, giáo viên nòng cốt của 21 trường mầm non trên địa bàn huyện.

Thông qua ngày hội, 100% CBQL và giáo viên đã biết được nội dung để về tổ chức tại đơn vị mình nhằm hướng dẫn cha mẹ trẻ tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non tại gia đình.

 

Tải file

Số lượt xem : 704

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác