Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

 » Tin tức

Tin tức

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS cấp huyến lần thứ VIII năm học 2019-2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế và Phòng GD&ĐT; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - ...

Trang 1/13