Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 08:34 06/12/2018  

Thông báo các trường Tiểu học nộp tiền mua tài liệu

TB Các trường Tiểu học còn chưa nộp tiền :

1.Tài liệu 2 buổi trên ngày năm học 2018-2019.

2. vở luện viết theo chủ đề năm học 2018-2019.

gặp T Sương nộp đủ số tiền mua tài liệu nói trên trong tháng 12/2018.

Trân trọng cảm ơn!

Số lượt xem : 14003

Các tin khác