Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Tài nguyên » Kho tư liệu tham khảo

Kho tư liệu tham khảo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Phần mềm thiết kế bài giảng điện tử

Đây là phần mềm hướng dẫn sử dụng Powerpoint XP, dạng file Adobe (PDF), các bài tải về giải nén và in ra để sử dụng. Tải về .... Đây là phần mềm Math Type và tài...

Tư liệu phục vụ bài giảng

  1. Đây là bài giảng môn tiếng Anh lớp 11, được thiết kế bằng Powerpoint , có kết hợp cả âm thanh và hình ảnh, các bạn có thể tải về dùng Windows ...