Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 09:28 21/09/2020  

Tuần 39 năm 2020
Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/09/2020)

7 giờ 00 Giao ban đầu tuần Tại UBND huyện(Đ/c Hương)

8 giờ 00 Làm việc với trường TH&THCS Hồng Thủy tại Phòng GD&ĐT(Đ/c Khởi, Cánh)

14 giờ 30 Tập huấn CSDL bậc Mầm non tại Sở GDĐT(Đ/c Phương)

Thứ Ba
(22/09/2020)

7 giờ - 17 giờ Thực hiện công tác chuyên môn tại Phòng GD&ĐT(Lãnh đạo và Chuyên viên)

7 giờ - 17 giờ Thực hiện công tác chuyên môn tại Phòng GD&ĐT(Lãnh đạo và Chuyên viên)

Thứ Tư
(23/09/2020)

7 giờ - 17 giờ Dự HN triển khai nhiệm vụ GDTrH tại Sở GDĐT(Đ/c Hương, C Bình)

7 giờ - 17 giờ Dự HN triển khai nhiệm vụ GDTrH tại Sở GDĐT(Đ/c Hương, C Bình)

Thứ Năm
(24/09/2020)

7 giờ - 17 giờ Tập huấn chuyên môn tại Sở GDĐT(Đ/c Văn, C Bình)

7 giờ - 17 giờ Tập huấn chuyên môn tại Sở GDĐT(Đ/c Văn, C Bình)

Thứ Sáu
(25/09/2020)

7 giờ - 17 giờ Tập huấn chuyên môn tại Sở GDĐT(Đ/c Văn, C Bình)

7 giờ - 17 giờ Bồi dưỡng Chính trị hè 2020 tại Phòng GDĐT(Lãnh đạo và Chuyên viên)

7 giờ - 17 giờ Tập huấn chuyên môn tại Sở GDĐT(Đ/c Văn, C Bình)

7 giờ - 17 giờ Bồi dưỡng Chính trị hè 2020 tại Phòng GDĐT(Lãnh đạo và Chuyên viên)

Thứ Bảy
(26/09/2020)

7 giờ - 17 giờ Bồi dưỡng Chính trị hè 2020 tại Phòng GDĐT(Lãnh đạo và Chuyên viên)

7 giờ - 17 giờ Bồi dưỡng Chính trị hè 2020 tại Phòng GDĐT(Lãnh đạo và Chuyên viên)

Chủ Nhật
(27/09/2020)
Tải file