Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:47 30/03/2020  

Tuần 14 năm 2020
Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/03/2020)

7 giờ 30 Giao ban đầu tuần tại UBND huyện(Đ/c Nguyên)

9 giờ 00 Hội ý Lãnh đạo và các bộ phận tại Phòng GD&ĐT(Lãnh đạo và các bộ phận)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo, kiểm tra học sinh lớp 9 học tập qua truyền hình tại Các trường(Đ/c Văn và Bộ phận THCS)

14 giờ 00 Họp BCH Huyện ủy mở rộng tại Huyện ủy(Đ/c Nguyên, Đ/c Khởi, Đ/c Văn)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo, kiểm tra học sinh lớp 9 học tập qua truyền hình tại Các trường(Đ/c Văn và Bộ phận THCS)

Thứ Ba
(31/03/2020)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng Trường TH Nhâm  tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Nguyên,Phương, Cánh, Ánh)

7 giờ - 17 giờ Họp rà soát nội dung bài giảng Eleaning khối THCS tại Phòng GD&ĐT(Đ/c Văn, Đ/c C Bình)

7 giờ - 17 giờ Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường học tại Các trường học(Các bộ phận)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng Trường TH Nhâm  tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Nguyên,Phương, Cánh, Ánh)

7 giờ - 17 giờ Họp rà soát nội dung bài giảng Eleaning khối THCS tại Phòng GD&ĐT(Đ/c Văn, Đ/c C Bình)

7 giờ - 17 giờ Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường học tại Các trường học(Các bộ phận)

Thứ Tư
(01/04/2020)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng Trường MN A Đớt tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Nguyên, Phương, Ánh, Tứ)

7 giờ - 17 giờ Họp rà soát nội dung bài giảng Eleaning khối TH tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Khởi, Cánh, Diệp)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo, kiểm tra học sinh lớp 9 học tập qua truyền hình tại Các trường(Đ/c Văn và Bộ phận THCS)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng Trường MN A Đớt tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Nguyên, Phương, Ánh, Tứ)

7 giờ - 17 giờ Họp rà soát nội dung bài giảng Eleaning khối TH tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Khởi, Cánh, Diệp)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo, kiểm tra học sinh lớp 9 học tập qua truyền hình tại Các trường(Đ/c Văn và Bộ phận THCS)

Thứ Năm
(02/04/2020)

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương Toàn thể CBCCVC (Trực cơ quan  Đ/c Nguyên, C Bình, Thương)

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương Toàn thể CBCCVC (Trực cơ quan  Đ/c Nguyên, C Bình, Thương)

Thứ Sáu
(03/04/2020)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng Trường MN A Ngo tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Nguyên, Phương, Ánh, Tứ)

7 giờ - 17 giờ Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường học tại Các trường học(Các bộ phận)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo, kiểm tra học sinh lớp 9 học tập qua truyền hình tại Các trường(Đ/c Văn và Bộ phận THCS)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng Trường MN A Ngo tại Phòng GD&ĐT(Đ/c: Nguyên, Phương, Ánh, Tứ)

7 giờ - 17 giờ Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh các trường học tại Các trường học(Các bộ phận)

7 giờ - 17 giờ Chỉ đạo, kiểm tra học sinh lớp 9 học tập qua truyền hình tại Các trường(Đ/c Văn và Bộ phận THCS)

Thứ Bảy
(04/04/2020)

7 giờ - 17 giờ Lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh tại Phòng GD&ĐT(Theo phân công của Lãnh đạo)

7 giờ - 17 giờ Lao động chăm sóc bồn hoa cây cảnh tại Phòng GD&ĐT(Theo phân công của Lãnh đạo)

Chủ Nhật
(05/04/2020)
Tải file