Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Phòng ban chuyên môn

Phòng ban chuyên môn

Cập nhật lúc : 14:47 11/05/2020  

Bộ phận MN

1. Dương Thị Phương - Chuyên viên

Số ĐT: 0905762692

email: dtphuong.aluoi@thuathienhue.gov.vn

2. Nguyễn Thị Tứ - Chuyên viên

Số ĐT: 0392615540

email: nttu.aluoi@thuathienhue.gov.vn

Số lượt xem : 413