Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 

Họ và tên:

Lê Thị Thu Hương

Chức vụ:

 Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 

Email:

ltthuong.aluoi@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại:

0774437768

Địa chỉ: 

Thị trấn A Lưới, H. A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung.

- Công tác tổ chức và cán bộ.

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 9008