Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 


Họ và tên:

Trần Duy Nguyên

Chức vụ:

 Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 

Email:

tdnguyen.aluoi@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại:

 0913439607      

Địa chỉ: 

173 Đường Hồ Chí Minh, thị trấn A Lưới, H. A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung.

- Công tác tổ chức và cán bộ.

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 8380