Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Cập nhật lúc : 00:00 04/09/2012  

Trưởng phòng

 

Họ và tên:

Lê Thị Thu Hương

Chức vụ:

 Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 

Email:

ltthuong.aluoi@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại:

0774437768

Địa chỉ: 

Thị trấn A Lưới, H. A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chung.

- Công tác tổ chức và cán bộ.

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 9009