Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 21 tháng 01 năm 2018

Tin tức & sự kiện

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2017-2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2017-2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018; Công văn số 145/PGDĐT ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Phòng GD&ĐT A Lưới về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2017-2018; Phòng GD&ĐT tổ chức dự giờ, đánh giá, xếp loại tiết dạy các giáo viên đăng ký dự thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; Đã có 103 giáo viên ở các trường Tiểu học, trường TH&THCS trực thuộc tham gia dự thi. Hội đồng Giám khảo Phòng GD&ĐT tiến hành dự giờ tiết dạy tại các đơn vị của các giáo viên dự thi. Tiết dạy, bài dạy do giáo viên dự thi tự chọn. Ngoài việc đánh giá chất lượng tiết dạy, Hội đồng sẽ đánh giá nề nếp, trang trí lớp học để xếp loại hiệu quả của một tiết dạy

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện A Lưới là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện A Lưới. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên địa bàn huyện A Lưới. Xem thêm

Thư viện ảnh