Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 11 năm 2017

Tin tức & sự kiện

Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn cho giáo viên ngành học mầm non

Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn cho giáo viên ngành học mầm non

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của bậc học mầm non, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên mầm non năm học 2017-2018 trên địa bàn huyện.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện A Lưới là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện A Lưới. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên địa bàn huyện A Lưới. Xem thêm

Thư viện ảnh