Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

Tin tức & sự kiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020

   Thực hiện Kế hoạch 1818/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc bồi dưỡng chính trị đầu năm học cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; Kế hoạch 01-KH/HU ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Huyện ủy A Lưới về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh