Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 23 tháng 08 năm 2017

Tin tức & sự kiện

Phòng GD&ĐT A Lưới tổ chức Hội nghị tập huấn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

Phòng GD&ĐT A Lưới tổ chức Hội nghị tập huấn dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế và Phòng GD&ĐT A Lưới, ngày 14/8/2017, Phòng GD&ĐT A Lưới đã tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2File 3

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Phòng GD-ĐT huyện A Lưới là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện A Lưới. Có chức năng và nhiệm vụ quản lý sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo trên địa bàn huyện A Lưới. Xem thêm

Thư viện ảnh