Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 15 tháng 08 năm 2018

Tin tức & sự kiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên mầm non

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên mầm non

Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên mầm non dạy trẻ vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới.  Tham ...

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thông tin đơn vị

Thư viện ảnh