Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 19 tháng 07 năm 2019

Tin tức & sự kiện

Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019

Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019

Thực hiện Hướng dẫn số 349/BCĐ ngày 20/5/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch để lựa chọn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019; ngày 03 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới tổ chức Hội nghị liên tịch để bầu chọn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện A Lưới lần thứ III năm 2019.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

 • img 0673_1

 • fb_img_1515722425079

 • h lâm

 • img_20180131_110734

 • th sskss 2

 • t nguyn

 • th ng 2

 • img_0102

 • img_0112

 • img_0231

 • img_0208

 • c nga

 • ng 4

 • ng 1 (2)

 • chung

 • van6

 • fb_img_1536138114747

 • fb_img_1536138856556

 • fb_img_1536138154147

 • van6

 • img_3510v

 • tntp8

 • ihs 39

 • tntp8